Група „ Пчеличка“

 

 

м.с. Саша Атанасова

м.с. Мария Василева

пом.възп.Албена Коджабоюкова

 

пом. възпитател

Хатидже Хасан

Група „ Звездичка“

 

 

м.с. Виолета Иванова

 м.с. Елена Пейкова

 

пом. възпитател

Красимира Кирева

Диана Панайотова

Група „Славейче“

 

учител Полина Тодорова

учител Надежда Ахмедова

 

пом. възпитател

Миглена Стойчева

Група „Нашите Лъвчета“

 

старши учител Славина Ангелова

учител Андриана Петкова

 

пом. възпитател

 Миглена Георгиева

 

Група „Мечо Пух“

 

старши учител  Милена Ганчева

старши учител Величка Димитрова

 

пом. възпитател

Васка Карабатакова

Група „Слънчо“

 

учител Петя Божинова

 учител Живка Димитрова

 

пом. възпитател

Петя Тенева

Група „ Приятели“

 

 учител Ивелина Димова

учител Галя Василева

пом. възпитател

Мариана Вълчева

Тянка Стратева

Група „Хлапета“

 

старши учител Светла Хубенова

учител Мирослава Тодорова

пом. възпитател

Величка Димитрова

Славейка Георгиева

Група „Калинка“

 

старши учител Минка Рогачева старши учител Янка Кузманова

 

пом. възпитател

Рени Иванова

Група „Делфин“ 

 

старши учител Красимира Делчева

учител Силвия Ангелова

 

пом. възпитател

Стефка Станкова 

Музикален ръководител: Петя Карабакалова

Логопед: Виолета Минкова Стратиева- Вълчева

Директор: Мелихан Чолева

Медицинска сестра: Светла Миткова