Необходими документи за постъпване в детска градина

  1. Писмена молба или заявление, попълнено от родителите

  2. Копие от акта за раждане на детето;

  3. Документ, удостоверяващ наличие на предимство /оригинал и ксерокопие/;

  4. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар (представя се при записване, но се връща на родителя);

  5. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15/2005 година за имунизациите в Република България (имунизационният паспорт се представя при записване, но се връща на родителя).

  6. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детска градина;

  7. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в детска градина;

  8. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина.

  9. Изследване на Васерман за единия от родителите извършено в шест месечен срок преди постъпване на детето в детската градина.