За родителя

Необходими документи за постъпване в детска градина

1. Писмена молба или заявление, попълнено от родителите.

2. Копие от акта за раждане на детето.

3. Документ, удостоверяващ наличие на предимство /оригинал и ксерокопие/.

4. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар (представя се при записване, но се връща на родителя).

5. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15/2005 година за имунизациите в Република България (имунизационният паспорт се представя при записване, но се връща на родителя).

6. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детска градина.

7. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в детска градина.

8. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина.

9. Изследване на Васерман за единия от родителите извършено в шест месечен срок преди постъпване на детето в детската градина.

Изтегли заявление

Академия за родителите

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

За Вас родители

Модел на адаптация за детска градина

КАК ДА ОПАЗИМ ДЕТЕТО НА ПЪТЯ!

КАК ДА ОПАЗИМ ДЕТЕТО НА ПЪТЯ!