Материална база

no images were found

Интериор  в детската градина
Интериор в Монтесори среда

 

В какво се състои проекта:

1.  Визуален интериорен проект на цялото училище, като се избират различни цветове на стаите, коридорите, мебели, настилки на пода, щори…(ако предстои закупуване)

2.  В специализираните кабинети  се поставят изображения в зависимост от предмета, който се изучава и се изписват послания и учебна информация

3.  Изработката на графичен дизайн на индивидуални тапети за всяка стая, коридори и фоайета

4.  Печат на тапетите

5.  Поставяне на тапетите

6.  Обучения на екипа в училището 

7.  Създаване на доброволчески групи

8.  Създаване на интериорен дизайн на фоайета като кътове за почивка и запознанства и извънкласни занимания

Ползи от проекта: 

1.  Учениците учат в естетична, уютна и вдъхновяваща учебна среда 

2.  Създаване на ценности и идеали при учениците

3.  Повишаване мотивацията на учениците да постигат мечтите си 

4.  Повишаване желанието да учат и да постигат успехи

5.  Намалява се стреса и агресивността при учениците

6.  Увеличава се посещаемостта на училището

7.  Училището повишава репутацията си

8.  Училището увеличава броя на учениците всяка година

9.  Създаване на екипност – ученици, учители, родители

10.  Учителите се чувстват по-бодри и по-мотивирани да преподават в красива и хармонична учебна среда

11.  Родителите са удовлетворени от мотивацията на децата и красивата среда в училище

12.  Училището ползва наученото от проекта ни, за бъдещи нови инициативи и цели

13.  Правилно позициониране на училището в общественото и интернет пространство.

 

Сърдечно благодарим на всички ученици, учители и родители, които взимат активно участие в проекта!

Двор на ДГ „Ален мак“

no images were found