История

На 8 октомври 1973 година отваря врати детска градина с обширен двор и красива сграда за 104 деца разпределени по възраст в четири групи. По-късно през 1982 година започват да функционират още две групи. От учебната 1983/1984 година до 1989 година ДГ „Ален мак“ е избрана за базова градина по внедряването на новата програма за възпитателна работа за деца от 2 до 7 годишна възраст. През 1999 година детската радина се обединява с детската ясла в ДГ „Ален мак“ с шест целодневни групи и две яслени и става школа за социално възпитание и център за развитие на интересите, дарбите, заложбите, способностите и уменията на децата. През учебната 2004/2005година в ДГ „Ален мак“ е разкрита група за деца с говорно речеви нарушения или логопедична група с логопед, дефектолог и детски учител – единствената на територията на град Харманли.
Днес детска градина Ален мак е иновативна институция в системата на предучилищното образование. В нея се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца в двата корпуса, разпределени в десет възрастови групи от яслена възраст до постъпването им в първи клас.
Дворът на детската градина е оборудван с детски площадки и еко кътове. Занималните са с обособени кътове за игра и обучение. Има оборудвани съвремени кабинети – интерактивен и логопедичен, музикален салон и зала за танци.
Високо квалифицирани детски учителки с творчески дух и професионализъм се грижат с много обич и всеотдайност за хармоничното развитие на детската личност чрез разработена стратегия, която включва следните приоритети:

– Издигане на качествено ново ниво на възпитанието и обучението на децата в детската градина.
– Подготовка на детето за новата социална позиция ученик и безпроблемно адаптиране в училище.
– Равен достъп до качествено образование на всички деца. Изграждане на привлекателна здравословна, разнообразна и мобилна среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно образование.
– Обогатяване професионалната дейност на учители и деца, чрез прилагане на нови форми и методи на възпитание и обучение.
– Включване в управленския процес учители, родители, общински структури и други членове на общността като участващите страни работят в сътрудничество и партньорство.

Представяне на директора на Детска градина „Ален мак“ – гр. Харманли

ХИМН НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

В детската градина,
градина „Ален мак“
се учим от зори до мрак.
Пеем и играем,
мечтаем и творим
и чудни приказки редим.

Пр. Едно вълшебство ни сплотява –
любов към хората в света
и мирен звън ни вдъхновява
за творчество и красота.

Децата са усмивки,
усмивките – деца
и най – красивите цветя.
Тук имаме си всичко,
не вярваш – погледни!
Деца щастливи сме, нали?

За детството са нужни
и песни, и мечти,
безгрижни слънчеви игри.
Тичаме на воля,
лудеем от зори
с другари верни и добри.