Екип

Екип на детска градина „Ален мак“

Директор

Мелихан Чолева

Медицински сестри

Логопед

Дарина Димитрова

Музикален ръководител

Петя Карабакалова

Педагогически екип

Помощник-възпитатели

Домакин

Теодора Велкова

Психолог

Ангел Ангелов

Екип на ДГ „Ален мак“ гр.Харманли